This Theme Supports a Custom FrontPage

Fraps สุดยอดโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอ

Fraps สุดยอดโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอ

Fraps

ด้วยปัจจุบันนี้มีโปรแกรมอัดวีดีโอจากหน้าจอมากมาย ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไป และอีกหนึ่งโปรแกรมที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจนั่นก็คือโปรแกรม Fraps โปรแกรมนี้เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับอัดหน้าจอ หรืออาจจะเรียกโปรแกรมนี้ง่ายๆ ว่าโปรแกรมจับภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่ใครจะสะดวกเรียกแบบไหน Read more about Fraps สุดยอดโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอ