This Theme Supports a Custom FrontPage

CamStudio โปรแกรมสำหรับสื่อการสอนเลิศๆ

CamStudio โปรแกรมสำหรับสื่อการสอนเลิศๆ

CamStudio-pic

ในปัจจุบันสังคมไทยมีการปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียน หรือนักศึกษาหันมาสนใจในสื่อการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้มักจะใช้โปรแกรมมาประยุกต์กับตำราเรียนเพื่อให้สื่อการสอนนั้นดูน่าเรียนมากขึ้น นักเรียนได้เห็นภาพมากกว่าอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว และโปรแกรมส่วนใหญ่ที่กลุ่มคณะครูชอบใช้กันก็คือโปรแกรม CamStudio Read more about CamStudio โปรแกรมสำหรับสื่อการสอนเลิศๆ