โปรแกรมแนะนำยอดนิยม อัพเดทบ่อย ใช้งานง่าย

oCam

ใช้ง่าย อัพเดทฟรี รองรับการบันทึกวีดีโอได้หลายรูปแบบ รวมถึงการบันทึกเสียงเพียงอย่างเดียว

LightShot

สะดวกรวดเร็วกับการแก้ไขภาพที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์มาเพื่อแก้ไขได้

Screenshot-Captor

PhotoShop เรียกน้อง ด้วยเครื่องมือที่มากมายหลากหลายให้ใช้งาน พร้อมการตั้งค่าที่เห็นจะต้องอึ้ง